Office

Based at the University Hospital Erlangen

BZKF-Director

Prof. Dr. med. Andreas Mackensen
Position: Director of Medical Clinic 5 – Hematology and Internal Oncology of the University Hospital Erlangen and 1st Deputy Director of the CCC
Phone: 09131 / 85 47073
Email: geschaeftsstelle@bzkf.de

Executive board

Management of the office

Dr. Mandy Wahlbuhl-Becker
Phone: 09131 / 85 47073
Email: mandy.wahlbuhl-becker@bzkf.de

Coordination

Nina Vaughn, M.A.
Phone: 09131 / 85 47045
Email: nina.vaughn@bzkf.de

Secretary

Corinna van der Heyd
Phone: 09131 / 85 45758
Email: corinna.vanderheyd@bzkf.de

Scientific coordinator

Dr. Anne Herrmann
Phone: 09131 / 85 47080
Email: anne.herrmann@bzkf.de

Public Relations

Franziska Klein
Phone: 09131 / 85 45725
Email: franziska.klein@bzkf.de | presse@bzkf.de

Public Relations

Helene Burger
Phone: 09131 / 85 45759
Email: helenematilda.burger@bzkf.de | presse@bzkf.de

Finances

Dr. Katrin Faber
Email: Katrin.Faber@uk-erlangen.de

Study Coordinator

Dr. Marlen Thiere
Phone: 09131 / 85 47074
Email: marlen.thiere@bzkf.de | studien@bzkf.de

Privacy lawyer

Rebekka Kiser
Phone: 089 / 4140 4322
Email: rebekka.kiser@tum.de

IT-coordination

Dr. Thomas Ramming
Email: mik-it-onkologie@uk-erlangen.de

IT-coordination

Barbara Bärthlein
E-Mail: mik-it-onkologie@uk-erlangen.de

Address

Universitätsklinikum Erlangen
Bayerisches Zentrum für Krebsforschung (BZKF)
Carl-Thiersch-Straße 7
91052 Erlangen
Fax: 09131 / 85 36035

BZKF-Direktor

Prof. Dr. med. Andreas Mackensen
Position: Director of Medical Clinic 5 – Hematology and Internal Oncology of the University Hospital Erlangen and 1st Deputy Director of the CCC Erlangen-EMN
Phone: 09131 / 85 47073
E-Mail: geschaeftsstelle@bzkf.de

Executive board

Management of the office

Dr. Mandy Wahlbuhl-Becker
Phone: 09131 / 85 47073
E-Mail: mandy.wahlbuhl-becker@bzkf.de

Coordination

Nina Vaughn, M.A.
Phone: 09131 / 85 47045
E-Mail: nina.vaughn@bzkf.de

Secretary

Corinna van der Heyd
Phone: 09131 / 85 45758
E-Mail: corinna.vanderheyd@bzkf.de

Study Coordinator

Dr. Marlen Thiere
Phone: 09131 / 85 47074
E-Mail: marlen.thiere@bzkf.de | studien@bzkf.de

Scientific Coordinator

Dr. Anne Herrmann
E-mail: geschaeftsstelle@bzkf.de

Public Relations

Franziska Klein
Phone: 09131 / 85 45725
E-Mail: franziska.klein@bzkf.de | presse@bzkf.de

Public Relations

Helene Burger
Phone: 09131 / 85 45759
E-Mail: helenematilda.burger@bzkf.de | presse@bzkf.de

Finances

Dr. Katrin Faber
E-Mail: Katrin.Faber@uk-erlangen.de

Privacy lawyer

Rebekka Kiser
Phone: 089 / 4140 4322
E-Mail: rebekka.kiser@tum.de

IT-coordination

Dr. Thomas Ramming
E-Mail: mik-it-onkologie@uk-erlangen.de

IT-coordination

Barbara Bärthlein
E-Mail: mik-it-onkologie@uk-erlangen.de

Leave this field blank

We look forward to hearing from you